Close
Søk
Tilbake til alle nyhetsinnlegg

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Nordic Outdoor omfattes av åpenhetsloven.

Om åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en lov som skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmennheten tilgang på informasjon om virksomhetens arbeid med dette. Veldig enkelt og konkret sagt, skal åpenhetsloven skal bidra til å avdekke brudd (eller risiko for brudd) på grunnleggende menneskerettigheter. Disse rettighetene skisseres, blant annet, opp i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Anstendige arbeidsforhold defineres som arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter, helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, samt gir en lønn å leve av.

Redegjørelse om åpenhetsloven

Virksomheter som omfattes av åpenhetsloven har, blant annet, plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger. En redegjørelse om bedriftens arbeid med åpenhetsloven skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger.

Har du spørsmål om vårt arbeid med åpenhetsloven?
Kontakt gjerne Nordic Outdoors kvalitetssjef, Britta Schopp, på e-post britta(a)nordic-outdoor.no. 

Klikk på teksten for å lese Nordic Outdoors redegjørelse om åpenhetsloven.
Redegjørelsen er publisert 24. juni 2023.

Kilde for informasjonen i teksten ovenfor: Forbrukertilsynets nettsider om åpenhetsloven.

Forfatter: Bente J. Harstad.