Close
Søk
Tilbake til alle nyhetsinnlegg

Miljø- og samfunnsansvar

Miljø- og samfunnsansvar

Som Norges største leverandør av fisk- og friluftsutstyr synes vi det er ekstra viktig å gjøre en innsats for miljøet!  På denne siden har vi samlet litt informasjon om hvordan vi jobber med samfunnsansvar, miljøspørsmål og bærekraftighet i Nordic Outdoor.

Vi er Miljøfyrtårn

I 2018 ble vi Miljøfyrtårnsertifisert for første gang, og i 2021 ble vi resertifisert. Hvert år utarbeider vi en klima- og miljørapport. Denne fås tilsendt på forespørsel, kontakt oss om du ønsker klima- og miljørapporten. Som Miljøfyrtårn har vi et konkret og effektivt verktøy for å ta miljøansvar og være med på dugnaden for å nå et lavutslippssamfunn. Sertifiseringen hjelper oss ikke bare til å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen, som kildesortering og energiforbruk, men gir oss også gode rutiner for dette på områder som innkjøp og transport, samt stiller krav til arbeidsmiljø og HMS-arbeid i bedriften.  Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som ble anerkjent av EU, det skjedde i 2017, og beviser at ordningen holder en høy miljøstandard og kvalitet på linje med andre internasjonale merkeordninger som EMAS og ISO 14001.

Mer pappemballasje

Vi har begynt arbeidet med å kutte plasten fra emballasjen på flere av Sølvkroken-produktene våre. Dette varemerket eier vi selv. Vi erstatter plastemballasje med papp. Mens vi jobber for å bytte ut gammel emballasje, vil det i en overgangsperiode være både plast- og pappemballasje. Da er det viktig for oss å understreke at emballasjen vi bruker i størst mulig grad skal kunne gjenvinnes. Både plast- og pappemballasje fra Sølvkroken-produkter kan, og bør, sorteres i riktig dunk for deretter å gjenvinnes.

Emballasjen beskytter produktet

Det er to hovedgrunner til at produkter må ha emballasje. For det første skal den beskytte varen (både under transport og i butikk), og for det andre skal produktet vises fram på en god måte i butikken.

Hvorfor velger vi papp?

Pappemballasjen beskytter produktet, samtidig som det er mulig å vise varen på en god måte til kundene. I de aller fleste tilfellene blir også selve pakningen mindre når vi kutter plasten, dermed blir det mindre avfall totalt sett. Vi opplever heldigvis at de fleste fiskere og friluftsfolk er gode på å ta med seg søppel hjem, men dersom noe blåser av gårde eller kastes i naturen, går det raskere å bryte ned papp eller plast. Når det er sagt, målet er definitivt at ikke noe emballasje eller produkter fra Sølvkroken skal kastes i naturen! Papp krever også ressurser, både i produksjon, avfallshåndtering og gjenvinning, så vi jobber også parallelt med å se etter helt nye løsninger på emballasje.

Grønt Punkt-ordningen

Nordic Outdoor er også medlem av Grønt Punkt-ordningen. Grønt Punkt Norge er et non-profitt selskap som sørger for finansiering av returordningene for (emballasjetypene) glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp. Vi betaler miljøbidrag og rapporterer til Grønt Punkt. Vi ønsker også å støtte gode tiltak som er med på å hindre forsøpling, for eksempel har vi i flere år sponset premier til Kystlotteriet.

Bærekraftighet og samfunnsansvar

Ved å, i så stor grad som mulig, velge den mest miljøvennlige transportmåten for varene som skal til lager, begrense antall flyreiser vi selv tar, stille krav til leverandører og tenke over hvordan våre valg som bedrift påvirker miljøet, ønsker vi å jobbe mot at tanken om samfunnsansvar og bærekraftighet skal prege alle deler av vår bedrift. Vi er klare over at dette er en kontinuerlig prosess, og vi tar gjerne imot tips til enda flere gode miljøtiltak vi kan støtte eller bidra til. Har du spørsmål til oss, er du velkommen til å kontakte oss på post@nordic-outdoor.no eller ringe oss på 37 00 28 00!

Toppfoto: Coleman.
Denne saken ble opprinnelig publisert 25. april 2018.
Forfatter: Bente J. Harstad.

Forrige artikkel

Sikkerhetsdatablad

Neste artikkel

Sølvkrokens historie