Close
Søk
Tilbake til alle nyhetsinnlegg

Sølvkroken-sluker på DNT-hytter

Sølvkroken-sluker på DNT-hytter

I samarbeid med Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) og DNT Oslo og Omegn har det blitt plassert fiskeutstyr fra Sølvkroken på tre DNT-hytter i Oslomarka.

Fiske i Oslomarka

Det er hytter i Østmarka og Nordmarka som har blitt utstyrt med fiskestenger, sneller og sluker fra Sølvkroken til sommersesongen 2024. Fiskeutstyret passer selvsagt også til vårlig og høstlig fiske i Oslomarka.

Frivillig innsats

- Vi ønsker å gjøre terskelen lavere for å prøve fisking, uttaler Janet Bydal, ansvarlig for drift av de ubetjente markahyttene, på DNTs nettsider. Sølvkroken, som eies av Nordic Outdoor, har sponset fiskestenger, sneller og ferskvannsluker. OFA har gjort klart utstyret, og plassert det på de tre hyttene. Frivillige fra OFA vil også jevnlig innom hyttene for å se til at fiskeutstyret er i orden på hyttene.

Bynært fiske

Ute på hyttene ligger også OFA sin fiskekartbok. Denne inneholder, blant annet, en guide til hvor i Oslomarka en kan fiske. Barn og unge under 18 år fisker gratis i marka! Les mer om bynært markafiske på OFA sine nettsider.

Foto: Bjørn Johnsen/OFA. 
Forfatter: Bente J. Harstad.